Encyklopedie a užitečné nástroje

PSČ - poštovní směrovací čísla

Poštovní směrovací číslo (zkratka PSČ, v angličtině ZIP nebo postcode) se používá v poštovním styku jako součást adresy pro identifikaci místa doručení zásilek. Je to číselné označení územního obvodu – pošty, případně menšího dodávacího obvodu nebo poštovní přihrádky (p. o. boxu), kam je zásilka směrována.

Hledání PSČ, obce, části obce, městské části

Do hledacího políčka zadejte název obce, města, městské části, nebo jen PSČ:

Např. "Praha, Prosek", "Kralupy", "25063" ...

Formát PSČ a význam číslic

PSČ je pěticiferné číslo členěné na trojčíslí a dvojčíslí. První číslice PSČ přibližně odpovídá starému krajskému rozdělení Československa podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu:

  • 0 a 1 – PSČ Prahy
  • 2 – PSČ Středočeské kraje
  • 3 – PSČ Jihočeského a Západočeského kraje
  • 4 – PSČ Severočeského kraj
  • 5 – PSČ Východočeského kraje a části Jihomoravského kraje
  • 6 – PSČ Jihomoravského kraj
  • 7 – PSČ Severomoravského kraj

V Praze druhá číslice PSČ odpovídá jednomu z deseti městských obvodů, třetí číslice zpravidla rozlišuje dodávací poštu v rámci obvodu. PSČ většiny pražských dodávacích pošt končí číslicemi „00“. Jiná koncová dvojčíslí se používají k rozlišení poštovních přihrádek na dodávací poště určené prvním trojčíslím. Pouze v Praze 5 a v Praze 9, kde je více než deset dodávacích obvodů, jsou některé dodávací pošty rozlišeny posledním dvojčíslím PSČ. Například 190 00 je PSČ dodávací pošty Praha 9, která je dodávací poštou pro část městského obvodu Praha 9, a 190 22 je PSČ Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s., jehož sídlo spadá do jejího dodávacího obvodu, 197 00 je PSČ dodávací pošty Praha 97, umístěné ve Kbelích v městském obvodě Praha 9, 190 14 je PSČ dodávací pošty Praha 914 v Klánovicích v Praze 9.

Zdroj informací o PSČ: wikipedia
 
Praktické informace
Volný čas a zábava
Síťové nástroje

Copyright © 2019 ZÁLOŽKY.NET, všechna práva vyhrazena

XHTML 1.0 + CSS2